Nová zelená úsporám

Nabízíme také kompletní vyřízení a správu dotací pro Váš projekt:

Program Nová zelená úsporám:

nzú

 

Od 15. března 2016 až do konce roku 2021 bude rozděleno 27 mld. korun pro bytové domy v Praze.

Nově je možné získat příspěvek na menší energetické úpravy, tzv. dílčí opatření s podmínkou snížení tepelné potřeby (energie) o min. 20 % (např. okna + dveře + dílčí zateplení).

Je možné požádat o dotaci i na osazení domu solárními panely.

Jednoduchá administrativa programu – méně dokladů, méně ověřených kopií, méně papírování.

Rychlejší administrace – 3 týdny na schválení žádosti, 3 týdny na kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace, 3 týdny na vyplacení dotace.

Není třeba použít předepsané seznamy výrobků a firem, ale je potřeba dodržet požadavky na technické parametry.

Výše dotace u bytových domů až 30 % z podporovaných výdajů (podporováno je také nezbytné energetické posouzení objektu a výkon TDI).

Žádosti budou moci žadatelé podávat elektronicky od 15. března 2016 do nejpozději do 31. prosince 2021.