Dotace PANEL 2013+

Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Důraz je kladen na komplexní opravy, aby tak vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně.

Panel 2013+ je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové).

Program mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům.

Žádosti do programu jsou přijímány kontinuálně.

Úrok – již od Referenční sazby Evropské Unie, minimálně však 0,75 % (se splatností do 10 let).

Fixace úroku po celou dobu splatnosti, kterou lze nastavit až na dobu 30 let.

Zajištění – standardní, formou ručitelského závazku a další formy jištění podle výše úvěru.