Dotace IROP

Program je určen pro zateplení a rekonstrukci bytových domů mimo Prahu.

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 18. 12. 2015 ve 14.00 hod. a ukončen bude 30. 11. 2016 ve 14.00 hod.

Podporovány jsou celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace bytových domů:

  • zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí tvořících obálku budovy (zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, výměna oken a dveří);
  • instalace prvků stínění (pouze exteriérové prvky);
  • instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla;
  • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na tuhá nebo kapalná fosilní paliva za plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu, tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže;
  • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na tuhá nebo kapalná fosilní paliva za jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn;
  • instalace nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže) a výstavbu centrálního vytápění v domech, ve kterých byly dosud jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji na tuhá nebo kapalná fosilní paliva;
  • instalace solárních termických kolektorů včetně instalace akumulační nádrže;
  • instalace solárních fotovoltaických soustav;
  • výměna předávací stanice;
  • vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody včetně instalace systémů měření a regulace otopné